Dutch

Quand un opéra relance la question...à Delft ! Als een opera de vraag oproept...in Delft!

Objectif / doelstelling

Het graf van de overleden vermeende franse troonopvolger mag dan niet wat verscholen liggen in het Delftse Kalverbos en zijn naam zal niet bij iedere inwoner van Delft bekend in de oren klinken, maar we stellen ons graag voor dat Karl W Naundorff en zijn opmerkelijke levensverhaal binnenkort bij velen in en buiten Delft meer bekendheid zullen genieten. 

La tombe du prétendu héritier français du trône n'est peut-être pas cachée dans le Kalverbos de Delft et son nom n'est pas familier à tous les habitants de Delft, mais nous nous plaisons à imaginer que Karl W Naundorff et l'histoire remarquable de sa vie seront bientôt mieux connus par de nombreuses personnes à Delft et en dehors. 

 

Synopsis

Senior wetenschapper Joris van Dam en zijn jonge collega Willemijn de Klerck hebben een opzienbarende DNA-test uitgevoerd op het stoffelijk overschot van Naundorff. Het resultaat is negatief: er is geen relatie tussen de Franse koninklijke familie (De Bourbon) en Naundorff. De advocaat van de familie de Bourbon, Roderick Klaverbosch, insinueert dat er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek. Hij stelt voor dat Willemijn enige verwantschap voelt met de familie De Bourbon, in het besef dat zij haar biologische vader niet kent en dit moeilijk vindt. 

De geest van Naundorff verschijnt. Hij is boos over het onderzoek en eist eerherstel. Verschillende scènes uit de Franse Revolutie waarin Lodewijk XVI en Marie-Antoinette gevangen worden genomen en geëxecuteerd, worden getoond. Het is onduidelijk wat er met hun zoon Louis-Charles (Louis XVII) gebeurt. Is hij gestorven of ontvoerd? Naundorff is er vast van overtuigd dat hij Louis-Charles is. Hij deelt zijn herinneringen aan Versailles en vertoont zijn fysieke kenmerken met 'vader' Louis XVI. 

Het volk gelooft hem echter niet en maakt hem belachelijk. Joris noemt hem een charlatan, maar Willemijn is verbaasd en onder de indruk hoeveel Naundorff zich herinnert van Louis-Charles' vroege jaren. Naundorff gaat in ballingschap in Engeland. Daar doet hij zich voor als de Messias en beweert bommen te kunnen maken.  Maar dan krijgt hij een uitnodiging van het Nederlandse Ministerie van Oorlog: men is geïnteresseerd in zijn uitvindingen en hij verhuist naar Delft. Naundorff krijgt de opdracht innovatieve wapens te maken, maar hij sterft onverwacht. Hij krijgt een eervolle begrafenis en erkenning als Charles-Louis de Bourbon, koning Lodewijk XVII! 

De familie De Bourbon spant een rechtszaak aan tegen Joris van Dam en Willemijn de Klerck. De familie is ervan overtuigd dat er geknoeid is met het onderzoek en eist een nieuw onderzoek. Roderick probeert Willemijn voor zijn zaak te winnen. Als zij bereid is een nieuw onderzoek in te stellen met een resultaat dat De Bourbon bevalt, zal Roderick haar helpen haar biologische vader te vinden. Het publiek in de rechtbank zet, tot groot genoegen van Roderick, steeds meer vraagtekens bij het onderzoek, vooral als blijkt dat er naast De Bourbon nog andere Franse troonpretendenten zijn.

Er ontstaat onrust op de publieke tribune en het volk eist een referendum. Joris van Dam volgt deze ontwikkelingen met afgrijzen. Alles waar hij als wetenschapper in gelooft wordt voor zijn ogen afgebroken en ontkend. Tot zijn ontzetting kiest zijn beschermelinge Willemijn de kant van Roderick Klaverbosch. Zij vindt Joris' ideeën ouderwets. Het is tijd voor een nieuwe manier van wetenschappelijk onderzoek, die ruimte biedt voor twijfel en interpretatie. Alternatieve waarheden zijn een nieuwe realiteit. Voor Joris is dit de laatste strohalm: de waarheid is dood.

 

un opéra basé sur l'analyse 1997. Een opera gebaseerd op de DNA onderzoeken van 1997

In 1998 werd voor het eerst DNA-onderzoek gedaan op het stoffelijk overshot van naundorff. omdat klassieke DNA-technologie niet geschikt is voor een dergelijk onderzoek, werd gebruikgemaakt van DNA uit de mitocondrien, kleine energiefabriekjes die in het plasma van elke menselijke cel voorkomen. Alleen eicellen geven deze mitocondrien door, vandaar dat dit dna alleen maar via de vrouwelijke lijn kan worden overgeerfd.

en 1998, l'analyse de l'adn a été réalisée pour la première fois sur l'overshot mortel de naundorff. la technologie classique de l'adn n'étant pas adaptée à un tel examen, on a utilisé l'adn des mitocondries, de petites usines énergétiques présentes dans le plasma de chaque cellule humaine. Seuls les ovocytes transmettent ces mitocondries, de sorte que cet ADN ne peut être hérité que par la lignée féminine.

DNA uit een botje van naundorff werd vergeleken met dna uit het haar van twee zussen van Marie Antoinette. Ook haren van Marie Antoinette waren beschikbaar voor onderzoek, evenals DNA van twee nog levende verwanten : Anna de Bourbon-Parma, echgenote van de ex-koning van Romania en haar broer André, beiden verre familie van Marie Antoinette. De conclusie : de stoffelijke resten van Naundorff kunnen niet geidentificeerd worden als van lodewijk XVII, zoon van Marie Antoinette. Latere DNA onderzoeken bevestigden en onderbouwden deze conclusie.

L'ADN d'un os de Naundorff a été comparé à l'ADN des cheveux de deux sœurs de Marie-Antoinette. Des cheveux de Marie-Antoinette étaient également disponibles pour la recherche, de même que l'ADN de deux parents encore vivants : Anna de Bourbon-Parma, épouse de l'ex-roi de Roumanie, et son frère André, tous deux parents éloignés de Marie-Antoinette. Conclusion : les restes de Naundorff ne peuvent être identifiés comme ayant appartenu à Louis XVII, fils de Marie-Antoinette. Des examens ADN ultérieurs ont confirmé et étayé cette conclusion.

Analyse 1997... Is de waarheid dood ?

My Lord, we hebben de analyse van het bloedmonster van Hare Majesteit Koningin Anne van Roemenië en de monsters van Graaf André de Bourbon Parma, Hare Majesteit Koningin Louise Marie van België en haar dochter Keizerin Charlotte van Mexico kunnen voltooien.

Al deze analyses zijn verenigbaar met de resultaten die werden verkregen op het haar van Koningin Marie Antoinette en de zusters Johana Gabriela en Maria Josépha, wat de authenticiteit van de verkregen profielen in wezen bevestigt.

Wij hebben in uw bloedmonster een genetisch profiel van een Y-chromosoom van de mannelijke afstammelingen van de Bourbon-familie van de vaderlijke lijn van graaf Naundorff kunnen identificeren.

De analyse van het Naundorff humerus leverde ons ook een Y-chromosoom profiel op. Dit laatste profiel werd verkregen na enorme technische moeilijkheden en vereiste dat we alle nog beschikbare humerusfragmenten verbruikten.

Deze resultaten wijken gedeeltelijk af van die verkregen uit de bloedmonsters. Dit dwingt ons te concluderen dat hoogstwaarschijnlijk de humerus of althans het daaraan onttrokken Dna niet afkomstig is van een vaderlijke voorouder van de thans levende graven van Bourbon.

Op deze twijfelachtige wetenschappelijke gronden kunnen wij ons onderzoek niet afronden en zijn wij genoodzaakt u te vragen te overwegen het graf van graaf de Naundorff te heropenen om direct andere monsters te kunnen nemen.

We zijn inderdaad op het punt dat we alle wetenschappelijke gegevens hebben verzameld die nodig zijn om te concluderen:

1) de authenticiteit van de monsters van Naundorff

2) of Naundorff al dan niet een afstammeling was van Marie Thérèse.

 

Wij hopen dat u ons voorstel aanvaardt gezien de wetenschappelijke en financiële inspanningen die al meer dan twee jaar worden geleverd.

Spanish

ENTREVISTA CON S. A. R. EL PRINCIPE LOUIS CHARLES EDMOND de BOURBON
BLANCO Y NESRO.doc
Document Microsoft Word 50.5 KB

English

DNA explanation about Y tests
this document is just a brief summary of the key terms used in the publications
ADN in english. specific terms.doc
Document Microsoft Word 35.0 KB
DNA publication.
This DNA publication shows Hugues de Bourbon Y chromosome and his link to the Bourbon's familly.
Rapport Lucotte 2014 ADN Bourbon.pdf
Document Adobe Acrobat 979.3 KB
House of Bourbon Louis XVII Key dates
House of Bourbon DOCT IN ENGLISH.doc
Document Microsoft Word 39.0 KB
DNA Publication 2
This DNA publication shows 3 key elements about named Naundorff.
Rapport Lucotte Juillet 2014 ADN Bourbo
Document Adobe Acrobat 357.1 KB
DNA Publication 3
This DNA publication shows the link between Hugues de Bourbon and the named Naundorff and the Datation of the common ancestor between Hugues de Bourbon and other Bourbons
3 ème publication Pr Lucotte Dec 2014 AD
Document Adobe Acrobat 584.7 KB

English Librairy

Louis XVI and the french Revolution
Caiani, Ambrogio A. - Louis XVI and the
Document Adobe Acrobat 4.5 MB

すぐに質問の要約?

翻訳するボランティアを探しています

Deutsch

Interview mit dem Historiker Mark de LannoySonderlichkeiten des Lebens klären

Historiker Mark de Lannoy hat vor einigen Jahren den Nachlass des Dunkelgrafen im Amsterdamer Stadtarchiv wiedergefunden und auf Grundlage seiner Forschungen ein Buch geschrieben: "Das Geheimnis des Dunkelgrafen - War Prinzessin Marie Thérèse Charlotte de Bourbon seine Begleiterin?" Im Interview spricht er über seine Zweifel, seine Recherchen und die Suche nach Beweisen.

Historiker Mark de Lannoy in einer Bibliothek

Zu welchem Ergebnis sind Sie in Ihren Forschungen gekommen?  

Es steht fest, dass der Dunkelgraf Cornelius van der Valck ist. Wer die Dunkelgräfin ist, da habe ich eigentlich keine Idee. Als ich 2007 mein Buch veröffentlichte, war ich fest davon überzeugt, dass die Dunkelgräfin Madame Royale war. Aber inzwischen sind schon wieder fast acht Jahre vergangen und ich beginne ein wenig zu zweifeln.

Szenenfoto aus dem Theaterstück "Die Dunkelgräfin" vom Stadttheater Hildburghausen
MDR THÜRINGEN - Das Radio

Hochstapler und Verrückte?

09.07.2014, 12:00 Uhr |02:00 min

 

Van der Valck lebte fast 30 Jahre in völliger Abgeschiedenheit auf Schloss Eishausen, zusammen mit dieser geheimnisvollen Dame. Und da muss doch mehr los gewesen sein. Und ich denke selbst, dass die Dame nicht ganz normal gewesen ist. Aber es gibt keinen einzigen Beweis. Alle Autoren die behaupten, die Dunkelgräfin sei Madame Royale, worauf basiert das? Als Historiker wünsche ich mir Beweise. Die gibt es nicht. Nur eine DNA-Analyse wird Deutlichkeit geben. 

Ich habe entdeckt, dass Madame Royale eigentlich "wortblind" war, wie fast eigentlich alle Bourbonen. Und während ihrer Reise von Berlin nach Basel schreibt sie fast täglich an Mitglieder des französischen Hofes. Und darin erwähnt sie auch einmal einen Kutscher. Und der Kutscher hieß "Chasseau" - aber sie schreibt in einen Brief "Gerard" oder "Tschar". Wenn man weiß, dass im Verstorbenen-Buch in Eishausen, der Diener des Grafen "Tschar" oder "Tschor" genannt wird, dann ist das sehr auffallend. Phillip Tschar, der Diener des Grafen, war auch sein Kutscher.

Was für einen Grund hätte es gegeben haben können, eine andere hochadelige Person auf die Weise verschwinden zu lassen, für 30 Jahre in Eishausen?

Man muss sich vorstellen, die echte Madame Royale, die im Gefängnis saß in Temple und ihre Eltern verlor, und die später auch ausgetauscht wurde in Basel gegen französische Kriegsgefangene, war sie noch eine normale Person? Ich denke nicht. Als 14-Jährige die ganze Familie verloren haben ... Das musste sehr schwer gewesen sein. Wahrscheinlich wäre die einzige Logik, dass die Dame geisteskrank gewesen seien muss. Denn im 18. Jahrhundert wurden reiche adelige Personen die nicht ganz normal waren, in einem einsamen Schloss oder Kloster eingesperrt. Das könnte hier der Fall sein.           

Wie entstand der Nachlass des Dunkelgrafen, es heißt ja, er habe vor seinem Tode alles verbrannt?  

Das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Die Erben van der Valcks kamen ein paar Mal nach Hildburghausen. Sie nahmen am Ende viele Papiere mit nach Holland. Aber es blieben auch viele zurück. Denn ein Nachbar des Schlossen, ein gewisser Herr Bruckner, der besuchte das Schloss nach 1845 und er fand in den Zimmern Papiere des Dunkelgrafen. Auch Ludwig Bechstein, der den Namen des Dunkelgrafen erfunden hat, war im Schloss. Der hat auch Briefe gesammelt vom Dunkelgrafen. Aber die große Menge hier in Amsterdam ist eigentlich das wichtigste im Nachlass des Dunkelgrafen.

Van der Valck bekam seine Einkünfte von Wynand Fockink, der Likör-Brennerei von Amsterdam, heute Bols. Der Archivar von Bols, der sagte mir um 1989, die Archive von Wynand Fockink seien alle vernichtet worden. Und um das Jahr 2000, da blätterte ich im Stadtarchiv von Amsterdam die Findbücher durch. Und entdeckte den Namen "van der Valck" viele Inventarnummern mit dem schriftlichen Nachlass van der Valcks, und zu meinem Erstaunen auch viele Aufzeichnungen von Prinz Friedrich Ernst von Sachsen Altenburg, der diese Akten schon um 1950 hier in Holland studiert hatte.

Wie sind Sie darauf gekommen, genau im Stadtarchiv Amsterdam nachzuforschen?

Das Archiv der Firma Bols war dort. Dann entdeckte ich ganz zufällig, dass auch das Archiv von Wynand Fockink dort war. Und da begann ich zu suchen. Schließlich entdeckte ich diese Papiere. Zuerst bekam ich nur eine Schachtel. Und da sagte mir der Beamte, es gibt noch eine Schachtel. Und darin fand ich Briefe, die Pässe van der Valcks, usw. Das war eine große Sensation. Denn diese Papiere waren verschollen. Nach fast 50 Jahren entdeckte ich sie wieder. Das war sehr schön.

Der Dunkelgraf war gebildet, wurde vermögend, war weit gereist, hätte jede Karriere machen können. Was für Gründe hatte er, einen solchen Auftrag anzunehmen?

Es wird angenommen, dass van der Valck einen Eid geleistet hat. Van der Valck wurde Kriegsgefangener in Deutschland, in der Nähe von Speyer. Und er wurde wieder befreit nach 1795. Und da hat er einen Eid geleistet. Und daher stammt auch seine Bekanntschaft mit dem Prinzen von Hohenlohe. Aber der Prinz von Hohenlohe war auch hier in Holland. Denn er verhandelte mit der Batavischen Republik über die Freilassung des Gouverneurs von Maastricht, der Prinz von Hessen-Kassel. 

Und der Prinz von Hessen-Kassel wurde in der Nähe von Utrecht ausgetauscht gegen andere Gefangene. Van der Valck kam frei, aber unter gewissen Bedingungen. Und wahrscheinlich war eine dieser Bedingungen: Die geheimnisvolle Dame zu schützen. Und das tat er. Eigentlich hieß er Leonardus Cornelius van der Valck. Und die Initalien stimmen überein mit Louis Comte Vavel de Versay. Und diese Initialien sind auch zu finden auf einer seidenen Brieftasche, die jetzt leider auch verschollen ist. Aber warum er seinen Namen geändert hat, weiß ich nicht.

Als er jung war, war er sehr begeistert von der Französischen Revolution. Er reiste auch nach Paris. Er hatte viele Freunde unter den Revolutionären. Er kannte Rouget de Lisle, der Komponist der Marsellaise und viele Schriftsteller. Aber später stellte sich heraus: Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Und um 1794 wurde es für van der Valck viel zu gefährlich im Paris der Terrorherrschaft. Und darum kauft die Großmutter von van der Valck eine Offiziersstelle für ihn. Dann kam er an die Grenze von Deutschland und kämpfte gegen die Alliierten. Und dort wurde er gefangen genommen.

Sollte jetzt bei der Lösung des Rätsels herauskommen, dass die Dunkelgräfin wirklich Madame Royale war, was ändert es?

An der Geschichte eigentlich nicht so viel. Aber, viele Sonderlichkeiten aus dem Leben der Herzogin von Angoulême werden dann geklärt. Denn die Herzogin von Angoulême wurde erpresst von einem französischen Arzt, der Dr. Lavergne, der war der Nervenarzt von Madame de Soucy, die Untergouvernante, die mit Marie Thérèse von Paris nach Basel gereist war. Wir wissen leider nicht, womit Lavergne die Madame Royale, die Herzogin von Angouleme erpresste, das heißt bis jetzt. Aber ganz zufälligerweise habe ich hierzu den Schlüssel gefunden. Aber den werde ich reservieren für mein neues Buch.

Wenn die Dunkelgräfin nicht die Madame Royale war, war die Herzogin von Angoulême sicher dann die Madame Royale?

Das ist sehr schwierig zu beantworten. Aber da kann man sicherlich zweifeln. Da müssen sie mein Buch abwarten ...

Zuletzt aktualisiert: 22. Juli 2014, 05:00 Uhr

 

Lien vers le document original :http://www.mdr.de/thueringen/dunkelgraefin/historiker_delannoy100.html

La Bibliothèque Louis XVII, vous présente des ouvrages anciens et récents relatifs à la Question. Ils vous permettront d'approfondir

vos connaissances.

 

Une fiche de lecture type peut vous être adressée si vous le souhaitez .

 

Bonne lecture !

 

 

Vous disposez de documents (reliques, livres, ...) en relation avec l'Histoire de Louis XVII et de sa Famille et souhaiteriez qu'à l'avenir ces documents ne soient pas dispersés ou vilement acquis par des personnes mal intentionnées ni même disséqués sans discernement pour un coup "médiatique" ou  " scientifique" . Au contraire vous aimeriez qu'ils soient conservés, protégés, utiles à une cause historique et légitime, servie par une équipe soucieuse de protéger au mieux et de rendre utile ce précieux patrimoine…

 

Dans ce cas,  prenez contact avec notre équipe.

 

Nous vous garantissons, quelle que soit votre décision, que toutes les informations échangées, seront rigoureusement confidentielles.